Funken "Limsaegg" in Ruggell

Funken Ruggell Jubiläum
Funken Ruggell 25 jähriges Jubiläum (Bildautor: Rudi Schachenhofer)
Geteilt: x
Teilen per E-mail